เซลล์กล้ามเนื้อในหลอดเลือด

ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 9p21.3 ทำให้เกิดความผิดปกติในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของเส้นเลือด เซลล์ในผนังหลอดเลือดที่อนุญาตให้ใช้งานได้ตามปกติ ขยายและหดตัว เซลล์เหล่านี้ยังมีความผิดปกติและมีส่วนช่วยในการอุดตันของเส้นเลือดทำให้เกิดอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุด

การสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง

การผสมผสานเขตข้อมูลของการตั้งโปรแกรมเซลล์ใหม่และการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยโรคมะเร็งการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ใช้การวางโปรแกรมเซลล์ใหม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจากมุมมองด้านการรักษานั่นคือการศึกษาของเราอาจเป็นประโยชน์ในคลินิกสำหรับการสร้างเซลล์เฉพาะผู้ป่วย มะเร็งใช้เซลล์ส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ศักยภาพในการแพร่ระบาด

ในสถานที่แออัดเพื่อตรวจสอบไวรัสในระบบทางเดินหายใจที่สามารถแพร่กระจายได้ในอนาคตการแพร่ระบาดของโรคที่น่าสงสัยหรือต่อเนื่องอาจถูกนำไปใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยจะให้ผลลัพธ์ภายในเวลาประมาณแปดชั่วโมงหรือแม้แต่น้อยกว่าถ้าใช้ตัวอย เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง การตรวจสอบไวรัสทางเดินหายใจแบบเชิงรุก

ความเสถียรต่ออุณหภูมิของโรคหัด

โรคโปลิโออยู่ในขอบเขตของการขจัดความสมบูรณ์โดยมีเพียง 22 รายที่ได้รับรายงานทั่วโลก โรคติดเชื้อสูงซึ่งเป็นสาเหตุของอัมพาตตลอดชีวิตและความพิการในวัยเด็กส่วนใหญ่เป็นความจำเสื่อมในหลายแห่ง อย่างไรก็ตามในประเทศที่อัตราการฉีดวัคซีนไม่เป็นระเบียบเด็ก ๆ มีความเสี่ยง การผูกปมที่ใหญ่ที่สุดเพื่อการกำจัดให้เสร็จสมบูรณ์

กลไกระดับโมเลกุลของลิ้นหัวใจ

โดยการใช้โครงสร้างที่ได้รับการพิจารณาทั้งโปรตีนชนิดป่าและโปรตีนกลายพันธุ์โดยใช้เทคนิคจากชีวฟิสิกส์ที่คำนวณได้เราสามารถทราบได้ว่าการกลายพันธุ์มีผลต่อความสามารถในการส่งผ่านของโปรตีนในเซลล์ การส่งผ่านพลังงานที่ไม่สมบูรณ์ในเซลล์ การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการส่งผ่านของเซลล์ภายในเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาของวาล์วหัวใจอย่างถูกต้อง

การวัดความตื่นเต้นของเส้นประสาท

การกำหนดเป้าหมายข้อความที่ส่งระหว่างเซลล์ประสาทเพื่อลดจำนวนข้อความให้อยู่ในระดับปกติอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการ RLS ได้ สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยยาใหม่ ๆ ที่บล็อกช่องไอออนที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท งานวิจัยที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย Gottingen ร่วมกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์และมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ที่เกี่ยวข้อง

การสลายการเผาผลาญไขมัน

ปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างที่เพิ่มความอ้วน แต่ขัดแย้งกับความเสี่ยงต่อการสลายการเผาผลาญไขมันจะถูกเก็บไว้ที่ร่างกายของคุณอยู่ใต้ผิวหนังโดยตรงดีกว่าอวัยวะภายในหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในตับ ในการสแกนเอวของคนเหล่านี้เพื่อให้ตรงกับที่พวกเขาเก็บไขมันส่วนเกินไว้ไม่ว่าจะมีอาการของโรคเบาหวานประเภท 2 หรือไม่ , หัวใจวาย

ผลต่อผู้กำหนดนโยบายและนายจ้าง

ผลกระทบที่เกิดจากระยะเวลาการนอนหลับที่เพิ่มขึ้นและการกระจายตัวของการนอนหลับของมะเร็งเต้านมได้รับการประเมินโดยใช้การวัดการนอนหลับที่ได้จากจอภาพการเคลื่อนไหวที่สวมใส่โดยประมาณ 85,000 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง Mendelian ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุปัจจัยเสี่ยงของโรคเนื่องจากตัวแปรทางพันธุกรรม

ผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนัก

การศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนรวมทั้งนักศึกษา แต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลสามารถลดการดื่มที่เสี่ยงภัยได้มากที่สุด เธอหวังที่จะใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาเหล่านี้เพื่อพัฒนาโมดูลการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับโครงการป้องกันแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเพื่อระบุถึงความเสี่ยงของการดื่ม

โรคปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ

ความปลอดภัยและพอประมาณในประชากรผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยเป็นโรคคอมมิวนิสต์ที่ซับซ้อนและมีเชื้อโรคหลากหลายชนิดผลของเราสนับสนุน cefiderocol เป็นแนวทางใหม่ที่อาจใช้ ที่จะเอาชนะความต้านทาน การทดลองทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องของโรคปอดบวม ได้แก่ โรคปอดบวมในโรงพยาบาลและโรคปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ