decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

พบ ผู้ต้องขังป่วยวัณโรคหลายราย

กรณีปรากฏข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดวัณโรคในเรือนจำหลายแห่งรวมทั้งมีการแพร่เชื้อไปยังผู้ต้องขังรายอื่นๆความคืบหน้า

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่ ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศ ที่มีปัญหาภาวะวัณโรคสูง ทั้งวัณโรคทั่วไปและวัณโรคดื้อยาอัตราส่วน (ความชุกของโรค) ในประเทศไทย คือ 171 คนต่อประชากร 100,000 คน ทั้งนี้ วัณโรคมักเกิดกับประชากรที่มีเศรษฐกิจฐานะต่ำเป็นกลุ่มประชากรที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำและประกอบกับเรือนจำมีความแออัดสูงมากในปัจจุบัน ทำให้เกิดการติดต่อโรคทางเดินหายใจได้ง่าย

“จากปัญหานี้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักวัณโรคกรมควบคุมโรคติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมราชทัณฑ์เล็งเห็นความสำคัญต้องคัดกรองผู้ป่วยดำเนินการให้ผู้ต้องขังในเรือนจำถ่ายภาพรังสีทรวงอก 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งให้ตรวจเสมหะผู้ป่วยที่สงสัยด้วยเครื่อง Gene-x-Pert พบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก” นายกอบเกียรติกล่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยอีกว่า ผู้ที่ถูกรับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคจะได้รับยารักษาอยู่ในห้องที่แยกการควบคุมในระยะแพร่เชื้อ 2 เดือนแรกหลังจากนั้น เมื่อพ้นระยะติดต่อแล้วมีการควบคุมให้กินยาทุกวันไปจนกว่าจะหายขาด ส่วนการป้องกันได้มีการแจกหน้ากากอนามัยกับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอื่นในเรือนจำ ทั้งนี้ พบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 142 แห่งทั่วประเทศจำนวน 3,368 คนจากผู้ต้องขัง 310,000 คนเทียบเป็นความชุกของโรค 1,086 คนต่อประชากร 100,000 คน เนื่องจากพื้นที่ในเรือนจำที่จำกัดทำให้การควบคุมโรคและการคัดแยกผู้ป่วยทำได้ยากขึ้น แต่กรมราชทัณฑ์ได้สั่งให้ทุกเรือนจำดูแลให้ดีที่สุด

loading
×