ผวจ.ขอนแก่นเรียกประชุม คณะกก.บริหารจัดการน้ำเร่งด่วน

ผวจ.ขอนแก่น เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ 3จังหวัดเร่งด่วน หลังน้ำล้นเขื่อนอุบลรัตน์ โดยจะมีการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่ 42 ล้าน ลบ.ม.- 54 ล้าน ลบ.ม./วัน เตือนปชช.เก็บของขึ้นที่สูง เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นันทโชติ ผวจ.มหาสารคาม นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น นายอภิชัย จำปานิล ปภ.จว.ขอนแก่น

พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผอ.สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 9 (ขอนแก่น) นายอำเภอในสังกัดจ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ 3จังหวัด แบบเร่งด่วนที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ขอนแก่น (ชั้น 2 ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อขออนุมัติเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพราะว่าขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ยังมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 2,789 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 114 ของความจุอ่าง ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา และได้มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำแบบขั้นบันไดโดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ระบายน้ำ 37 – 40 ล้าน ลบ.ม./วัน สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สูงกว่าระดับ183.00 ม.รทก.เกินระบบควบคุม จึงต้องประชุมเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน เพราะยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนที่สูงมากกว่า 100 ล้านลบ.ม./วัน อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศปัจจุบันมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีโอกาสสูงมากที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นไปจนถึงระดับ 183.50 ม.รทก.ซึ่งที่ระดับดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างสูงสุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews