ปูทางสำหรับการบำบัดแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมการค้นหายาลดลง 50% ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในหน่วยความจำรางวัล ที่สำคัญพฤติกรรมการค้นหายาเสพติดได้รับการฟื้นฟูหลังจากการบริหารจากภายนอก แต่ไม่ใช่โดยการกลายพันธุ์ที่ขาดฟอสฟอรัสสิ่งนี้น่าตื่นเต้นเนื่องจากยืนยันว่าฟอสโฟรีเลชั่นมีบทบาทสำคัญในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลทำให้เกิดแสงสว่างบนเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับวงจร

การให้รางวัลของสมองการทำงานที่ผิดพลาดของวงจรการให้รางวัลจะเห็นได้ในความผิดปกติทางประสาทวิทยาและความรู้ความเข้าใจต่างๆ ด้วยการอธิบายอย่างละเอียดฟังก์ชั่นและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลได้ปูทางสำหรับการบำบัดแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาของเราสามารถช่วยพัฒนาการรักษาโรคทางจิตเวชเช่นโรคจิตเภทนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติดหรือการพึ่งพาโคเคนและสารกระตุ้นอื่น ๆ ในรูปแบบของการรักษาแบบใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับความผิดปกติของพฤติกรรม